Mensaje de error

Notice: Undefined offset: 1 in drupal_settings_initialize() (line 784 of /home/centrome/public_html/includes/bootstrap.inc).

Nieuwe wetgeving psychologische hulp

 
GGZ in Centro Médico Alfaz
 
In 2014 werd in Nederland de nieuwe zorgwet ingesteld, met als gevolg ook veranderingen in de geestelijke gezondheidzorg. In de nieuwe zorgwet heeft de huisarts een cruciale rol; die signaleert, behandelt en verwijst. Ook Centro Médico Alfaz heeft de mogelijkheid om u als patiënt een specialistische of generalistische basis GGZ-behandeling te bieden. Het voordeel van een GGZ-behandeling in Centro Médico Alfaz is, dat er geen wachtlijsten zijn en er een nauwe samenwerking is tussen huisarts en behandelaar. Dr. Koenders en dr. Vroomen zijn de eersten om te indiceren of u voor een behandeling in aanmerking komt en bij welke behandelaar u dat het best kunt doen.
Voor de lidstaten van de Europese Unie geldt thans op het gebied van de GGZ, dat kwaliteit en toezicht nationaal geregeld dienen te worden. Wat inhoudt dat de behandelaar geregistreerd is in het land waar de behandeling plaatsvindt en voldoet aan de kwaliteitseisen van het betreffende land; in dit geval Spanje. Dr. Guus Matser en Rian van Rijsbergen zijn verbonden aan Centro Médico Alfaz en lid van het Spaanse beroepscollege. Dr. Guus Matser is psychiater en behandelt in de specialistische GGZ die bedoeld is voor patiënten met ernstige en ingewikkelde psychische problemen. De generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met een stabiele chronische problematiek. Rian van Rijsbergen is psycholoog en behandelt deze klachten.
Voor u als patiënt betekent dit dat de kosten van een behandeling door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed uit de basisverzekering. De voorwaarde is dat er voor de behandeling een autorisatie wordt aangevraagd. Deze aanvraag dient het volgende te beschrijven: diagnose; DSM-code; gevraagde behandeling; offerte van de kosten, informatie over de behandelaar en een verwijsbrief van de huisarts. Schriftelijke informatieverstrekking (de aanvraag zelf) komt eveneens voor vergoeding in aanmerking. Bij de meeste verzekeraars kan de gevraagde informatie via mail worden gestuurd. Het duurt gemiddeld 3 tot 10 werkdagen voor de autorisatie is ontvangen.
Iedere ziektekostenverzekeraar beslist zelf of er voor 1 of meer behandelingen een autorisatie is vereist en hoe deze worden afgehandeld. De ziektekostenverzekeraars hanteren verschillende werkwijzen. Sommigen vergoeden 80% omdat de behandeling plaatsvindt in het buitenland: zoals VGZ-groep. Anderen vergoeden 100% zoals bijvoorbeeld Zilveren Kruis, Nedasco en ONVZ . Een autorisaties is een jaar geldig, wat inhoudt dat de patiënt de consulten over een periode kan uitspreiden en niet alle consulten achter elkaar hoeft te gebruiken. Zoals bij alle gezondheidsbehandelingen wordt de jaarlijkse eigenbijdrage als eerste verrekend.
Wanneer u in het bezit bent van een Spaanse privé ziektekostenverzekering, heeft u recht op restitutie wanneer uw polis reembolso heeft. Sommige verzekeraars vragen u om een informe van een psychiater of psycholoog. Restitutie varieert van 25% tot 80% per consult. DKV Mundisalud, AXA, Catalana Occidente zijn bekende verzekeraars die de kosten van een niet bij hun aangesloten behandelaar vergoeden.
Wanneer u een Spaanse privé ziektekostenverzekering heeft met een boekje (cuaderno), dient u de behandelaars uit het boekje te raadplegen en heeft u nooit recht op restitutie van de kosten. Hetzelfde geldt als u verzekerd bent via de Seguridad Social.
Vraagt u gerust na bij Dr. Koenders of Dr. Vroomen wanneer u nog vragen heeft over een gewenste GGZ-behandeling.