Beste nieuwslezers,

Vorig jaar oktober werd de lezing kunst en ziekten drukbezocht en heel
enthousiast ontvangen. Voor ons meer dan voldoende reden om in januari
nog eens eenzelfde lezing te organiseren.
Deze keer beperken we ons tot één kunstenaar nl. Francisco de Goya y
Lucientes. Deze man biedt zoveel stof op voor een lezing, dat we zelfs
hebben besloten 2 lezingen aan hem te wijden. Zo heeft hij in zijn
schilderijen, tekeningen en gravures meerdere ziektes afgebeeld, maar ook
zichzelf geportretteerd als een ernstig zieke man. Dat levert op medisch
gebied weer een aantal boeiende verhalen op.
Ook kunsthistorisch gezien is Goya uiterst interessant. Hij schildert niet
alleen gedurende zijn lange leven in verschillende kunststijlen zoals Barok,
Rococo en Neoclassicisme. Maar ook de thema’s en onderwerpen van zijn
kunstwerken zijn heel bijzonder en verrassend te noemen.
Kortom de lezing over Goya is zowel vanuit medisch én
kunsthistorisch perspectief aantrekkelijk en leerzaam voor eenieder die
geïnteresseerd is in beide wetenschappen.

De vorige keer kwamen er meer deelnemers dan verwacht. Om te
voorkomen dat er onvoldoende plaats is, verzoeken wij u om u via de
website aan te melden.

De lezingen vinden plaats op woensdag 24 januari en woensdag 14
februari van 19.00-21.00 uur.
En wordt zoals gebruikelijk weer met een glas cava en tapas afgesloten.

De kosten zijn 15 euro per persoon per lezing.

Er hebben nogal wat mensen gereageerd dat zij de vorige lezing graag
hadden bezocht, maar helaas verhinderd waren. Mocht u ook voor de
eerste lezing belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken op de
website onder de rubriek aanmelden colleges, en dan onder ‘Kunst en
Ziekten eerste lezing’. Bij voldoende belangstelling wordt deze dan
herhaald.